top of page

Regelmatig publiceert Remy opinieartikelen (onder meer in Algemeen DagbladTrouwDe Telegraaf, HP De Tijd en de Volkskrant) en historisch-didactische artikelen (vaak in Kleio).

In 2014 verscheen het boekje 'De slag om het zwembad' over de geschiedenis van het Wantijbad in Dordrecht.


In oktober 2021 verscheen een boekje over de geschiedenis van Italianen in Dordrecht.

Auteur: Tekst
Auteur: Pro Gallery
Auteur: Lijst
bottom of page