top of page

Remy werkt sinds 2015 in het voortgezet onderwijs, vooral in de bovenbouw havo/vwo. Het motto "Onderwijs is geen emmer vullen, maar een haardvuur ontsteken" (Heraclitus) inspireert Remy tijdens zijn lessen. 


Lesmaterialen en PowerPoints van Remy zijn openbaar toegankelijk en vrij te gebruiken.


Kijk ook eens op de website van De Nieuwsquiz: de actualiteitenquiz die wekelijks door tienduizenden scholieren door heel Nederland wordt gespeeld.

Docent: Tekst

PowerPoint-presentaties (geschiedenis)

Docent: Bestanden

VWO 1 | Jagers en boeren

VWO 1 | Grieken

VWO 1 | Romeinen

VWO 1 | De Middeleeuwen

HAVO 2 | Gouden Eeuw

HAVO 2 | Verlichting, Franse revolutie en Napoleon

VWO 3 | Eerste Wereldoorlog

VWO 3 | Interbellum

VWO 3 | Tweede Wereldoorlog

VWO 3 | Koude Oorlog

HAVO 4/5 | HC Britse Rijk 1585-1900

HAVO 4/5 | HC Duitsland 1918-1991

HAVO 4/5 | HC Nederland 1948-2008

HAVO 4/5 | Tijdvak 9

HAVO 4/5 | Tijdvak 10

HAVO 5 | Alle HC's

VWO 4/5/6 | Rechtsstaat en democratie

VWO 4/5/6 | Tijdvak 5

VWO 4/5/6 | Tijdvak 6

VWO 4/5/6 | Tijdvak 7

VWO 4/5/6 | Tijdvak 8

VWO 4/5/6 | Tijdvak 9 en 10

VWO 4/5/6 | HC De Republiek 1515-1648

VWO 4/5/6 | HC De Verlichting 1650-1848

VWO 4/5/6 | HC Duitsland 1871-1945

VWO 4/5/6 | HC Koude Oorlog 1945-1991

VWO 6 | Leidende vragen en verplichte voorbeelden HC's

VWO 4/5/6 | Tijdvak 10

PowerPoint-presentaties (maatschappijleer)

Docent: Bestanden

VWO 4/5 | Parlementaire democratie

VWO 4/5 | Rechtsstaat

VWO 4/5 | Pluriforme samenleving

VWO 4/5 | Verzorgingsstaat

VWO 4/5 | Parlementaire democratie (update)

Overige lesmaterialen

Docent: Bestanden

Verdrag van Nanking (Kleio-in-de-klas)

Lesbrief Coronavirus in historisch perspectief

Lesbrief Podcast maken

Sjabloon werkvorm 'gebeurtenissenketting' 

Reader Massamedia (maatschappijleer)

Werkvorm Rollenspel Vrede van Versailles

Artikel Volksverhuizingen

Stappenplan examenvragen havo/vwo

Examendocument havo/vwo

bottom of page